Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Hakkımızda

AES Innovation, İleri Mühendislik Çözümleri üretmek üzere sektörde uzun yıllar (15+) farklı görevler üstlenmiş bir grup mühendis tarafından kurulmuştur. Ana faaliyet alanı enerji, yazılım, vibrasyon, akreditasyon, danışmanlık ve analiz hizmetleridir.

AES, ekonomik çözümler üretir

AES’in sunduğu çözümlerin odağında; Hizmet verilen kurumlarda yapılan optimizasyonlar ve analizler ile kurumun giderlerin düşmesi veya kaynakların verimli kullanılması sağlanır.

AES, müşteri odaklıdır

AES, bir hizmeti sunmadan önce müşterisi ile sorun analizi değerlendirme toplantısı yapar, alternatif çözümler önerir ve sorunu müşteri istekleri doğrultusunda mühendislik yaklaşımı ile çözer.

AES, veri ile konuşur

AES’in ürettiği çözümlerin arkasında doğrulanabilir veriler bulunur. Verileri analiz eder, çözümler ve müşterisine detaylı raporlar ile sunar.

okumaya devam et

Hedef ve Politikalar

AES Innovation olarak kurumsal felsefemizin temelini adillik, dürüstlük, şeffaflık ve etik ilkeler yönünden en yüksek standartlara bağlı kalmak oluşturmaktadır. Ayrıca, müşterilerimizle iş ilişkilerimizi en üst seviyede tutmak, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin karşılaşabileceği sorunlara önceden hazırlıklı olmalarını sağlamak temel görevlerimiz arasındadır.Uluslararası arenada lider çözüm ortaklarımız, alanında uzman ve deneyimli profesyonel denetçi ve eğitmen kadromuz ile müşterilerimizin ulusal/uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.GÜVEN Varlığımızı öne çıkaran en önemli etken adımıza ve geçmişimize duyulan güvendir. 2019 yılından bu yana iş süreçlerimizde, müşterimiz tarafında öğrendiğimiz tüm bilgilerin gizliliğini korumaya, müşterilerimizin değerlerini her türlü düşüncenin önünde tutmaya özen gösteriyoruz. Sadece müşterilerimizin değil, çalışanlarımızın da markamıza olan güvenini en yüksek seviyede koruyoruz.TARAFSIZLIK VE ŞEFFAFLIK Tarafsızlık ve Şeffaflık, benliğimizi yansıtan en önemli kavramlardır. Bu kavramları, güven ve değerler kültürü yaratmak ile ilgili bir kararlılık olarak görüyor ve tüm faaliyetlerimizde bu algımız ile hareket ediyoruz.SEKTÖREL TECRÜBE ve MESLEKİ UZMANLIK Dünya lideri global çözüm ortaklarımız, alanında uzman ve deneyimli profesyonel denetçi ve eğitmen kadromuz ile geniş faaliyet ağımıza ışık tutuyoruz.POZİTİF DİSİPLİN Disiplin anlayışımız, klasik anlayıştan uzak, gönüllü katılım esaslı, güçlü bir içsel motivasyon ve istikrarlı bir iç disiplin üzerine kurulmuştur. Kendimizi değerli hissettiğimiz ortamlarda, kurallarla kavga etmek ve bozguncu olmak istemeyiz, fikirlerimizi özgürce söyleyebilirsek uymanın zor olduğu kuralları geliştirmenin yollarını ararız, disiplini bir öz denetime dönüştürmeye çalışırız.ETİK İş etiğimizi uygulama konusunda sektörümüzde büyük bir örnek olmakta ve iş etiği konusunda yapıcı ilerlemeler göstermekteyiz. Etik anlayışımız ile ilgili temel değerlerimiz ve hedeflerimizin güncelliğini koruyor ve çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz.GÜNCELLİK Müşterilerimize çok yönlü etkin bir hizmet sunabilmek için, sektörümüz ve faaliyetlerimize yönelik gelişmeler hakkında dünyayı takip ediyor, güncel kalma istikrarımızı koruyoruz. Çalışanlarımızın yaptıkları işin inceliklerini öğrenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir iş ortamı oluşturuyoruz.

Tarafsızlık Beyanı

AES Innovation, hizmet veren saha denetçilerinin uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AES Innovation’ın uygunluk değerlendirme kapsamındaki muayene/ölçüm faaliyetlerinde görev alan personelin ve saha denetçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.AES Innovation bünyesinde muayene/ ölçüm faaliyetlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış denetçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.AES Innovation’in yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AES Innovation’a hizmet veren teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder. AES Innovation, güven sağlayan muayene/ölçüm hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.AES Innovation, muayene/ölçümlerinde faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan etkilenmeyeceğini beyan eder.AES Innovation ve tüm çalışanları, muayene/ölçüm faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.AES Innovation hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. AES Innovation bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhüt eder.AES Innovation tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar. AES Innovation, muayene/ölçüm hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Muayene/ölçüm faaliyetleri ilgili AES Innovation prosedürlerine göre yapılır.AES Innovation’ın iç ve dış kaynaklı tüm personeli, kendilerini veya AES Innovation’ı çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal durumu AES Innovation’a bildirirler. AES Innovation’ın tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi ya da kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, AES Innovation bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar.AES Innovation, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranacağını beyan eder. AES Innovation, faaliyetlerinde başvuru sahibi firma ve kuruluşların iç tetkikini yapmaz, muayene/ölçüm faaliyetlerinde başvuru sahibinin iç tetkiklerinde yer alan denetçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez.AES Innovation, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda muayene/ölçüm hizmeti yapmayacağını taahhüt eder.AES Innovation, muayene/ölçüm sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin AES Innovation yönetici, personel ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını taahhüt eder.AES Innovation ve üst yönetimi muayene faaliyetlerini etkileyecek şekilde çalışanlarına ve dış kaynaklı personeline baskı yapmadığını taahhüt eder.

Şirket Profili

Sunum-2.syf

AES Innovation Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Vergi Dairesi: IRMAK VERGİ DAİRESİ MÜD.
MERSIS No: 0008146562700001
VKN: 0081465627


Banka Bilgileri
T.C. ZİRAAT BANKASI – KIRIKKALE ŞUBESİ
SWIFT CODE : TCZBTR2A
IBAN (TL) : TR910001000316886250795001
IBAN (USD): TR640001000316886250795002

Kariyer

AES Innovation olarak, çalışanlarımıza yönelik olarak planladığımız kariyer ve gelişim çalışmalarımızın amacı geliştirilmesi gereken alanlardaki ihtiyaçlarımızı tespit etmek ve bu ihtiyaçlarımızın giderilmesi doğrultusunda eğitim programları uygulamaktır. Yapılan bu çalışmalar ile çalışanlarımızın ve şirketimizin performansı olumlu yönde desteklenmektedir.Şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz sektör itibariyle, diğer tüm sektörlerdeki özel şirketlere, kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak hizmet sunmaktayız. Bireylere ekibimizin bir parçası olarak sektör genelinde tanınan nitelikleri edinme şansı sunuyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımızı, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda belirlenmiş temel yetkinliklerimiz çerçevesinde gelişime teşvik ediyoruz.Ekibimizin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru yapmak için özgeçmişinizi info@aesinn.com adresine gönderebilirsiniz.

KVKK Politikamız

 • Kişisel Verilerin Korunması

  AES Innovation Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket, AES Innovation), başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda, aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar kişisel verileri işlemekte ve korunması için gereken tüm idari ve teknik tedbirlerde azamî özen ve dikkati göstermektedir.

  1. Veri Sorumlusu

  AES Innovation, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  2. AES Innovation olarak müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, ifası, ispatı, kayıt, belge, kanıt, rapor ve sertifikaların düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın ve standartların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve sair gerekliliklere uyulabilmesi,
   b.Taleplerin alınabilmesi, hizmetin üretimi ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, 3.kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderiminin sağlanması, raporlama yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
   c. Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri için istatistiki analizlerin yapılabilmesi, bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerin, sorun ve hata bildirimlerinin alınması, şikayet ve taleplere yönelik ilgili tarafa bilgi verilmesi,
   d. Kontrol ve denetim, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi,
   Amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verileriniz AES Innovation tarafından işlenebilecektir.
  3. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel/Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK 4.maddesi birinci fıkrasında düzenlenen temel ilkelere ve 8.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve bu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere,AES Innovation’ın faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, yapılan sözleşmeler dahilinde denetim firmalarına, insan kaynakları vb. konularda destek hizmeti alınan şirketlere, operasyonel, hukuki, finansal, vergisel danışmanlarına, SGK, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Ticaret Bakanlığı ile hukuki yetkisi dahilinde ve talepleri kapsamında sınırlı olarak, mali müşavirlere, standart sahiplerine, akreditasyon kuruluşlarına (TÜRKAK, NAC vb.), diğer kontrol kuruluşlarına standart çerçevesinde ve ölçülü olarak açık rıza temini suretiyle veya KVKK 5.maddesi ikinci ve altıncı fıkrası ve 6.maddesi üçüncü fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
  Ayrıca Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK 4.maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya 5.maddenin ikinci fıkrası ve 6.maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz KVKK 5.maddesinin ikinci fıkrasının c, ç, f bentleri uyarınca, AES Innovation ile yapmış olduğunuz teklif talepleri, başvuru formları, sözleşmeler ve ekleri kapsamında Şirketimiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebebiyle toplanmaktadır.
  Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sağladığımız hizmet veya AES Innovation’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, katılım gösterdiğiniz eğitim ve seminerler veya firma ziyaretleri, görüşmeler, teklif talepleri ve ekleri, başvuru formları ve ekleri, sözleşmeler ve ekleri, imza sirküleri, vekaletname veya yetki belgeleri, iş ortakları, standart sahipleri gereklilikleri, akreditasyon kurumları gereklilikleri, diğer kontrol kuruluşları gereklilikleri, denetim veya uygunsuzluk kanıtları/fotoğrafları, kartvizitler, tedarikçi benzeri otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplayabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

  KVKK 11.maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin;
  a. İşlenip işlenmediğini öğrenme
  b. İşlenmişse bilgi talep etme
  c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
  e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
  f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
  g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
  Talep etme hakkına sahipsiniz.

  1. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi

  Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle AES Innovation’a iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusu: AES Innovation Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Adres: Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

  Mersis No.:0008146562700001

 • Adayların Kişisel Verilerinin Korunması

  AES Innovation Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket, AES Innovation), başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda, aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar kişisel verileri işlemekte ve korunması için gereken tüm idari ve teknik tedbirlerde azamî özen ve dikkati göstermektedir.

  1. Veri Sorumlusu 

  AES Innovation, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.

  2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  a. AES Innovation olarak müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, ifası, ispatı, kayıt, belge, kanıt, rapor ve sertifikaların düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın ve standartların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve sair gerekliliklere uyulabilmesi,
  b. Taleplerin alınabilmesi, hizmetin üretimi ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, 3.kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderiminin sağlanması, raporlama yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  c. Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri için istatistiki analizlerin yapılabilmesi, bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerin, sorun ve hata bildirimlerinin alınması, şikayet ve taleplere yönelik ilgili tarafa bilgi verilmesi,
  d. Kontrol ve denetim, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi,
  Amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verileriniz AES Innovation tarafından işlenebilecektir.

  3. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel/Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK 4.maddesi birinci fıkrasında düzenlenen temel ilkelere ve 8.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve bu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere, AES Innovation’ın faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, yapılan sözleşmeler dahilinde denetim firmalarına, insan kaynakları vb. konularda destek hizmeti alınan şirketlere, operasyonel, hukuki, finansal, vergisel danışmanlarına, SGK, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Ticaret Bakanlığı ile hukuki yetkisi dahilinde ve talepleri kapsamında sınırlı olarak, mali müşavirlere, standart sahiplerine , akreditasyon kuruluşlarına , diğer kontrol kuruluşlarına standart çerçevesinde ve ölçülü olarak açık rıza temini suretiyle veya KVKK 5.maddesi ikinci ve altıncı fıkrası ve 6.maddesi üçüncü fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
  Ayrıca Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK 4.maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya 5.maddenin ikinci fıkrası ve 6.maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

  4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz KVKK 5.maddesinin ikinci fıkrasının c, ç, f bentleri uyarınca, AES Innovation ile yapmış olduğunuz teklif talepleri, başvuru formları, sözleşmeler ve ekleri kapsamında Şirketimiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebebiyle toplanmaktadır.
  Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sağladığımız hizmet veya AES Innovation’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, katılım gösterdiğiniz eğitim ve seminerler veya firma ziyaretleri, görüşmeler, teklif talepleri ve ekleri, başvuru formları ve ekleri, sözleşmeler ve ekleri, imza sirküleri, vekaletname veya yetki belgeleri, iş ortakları, standart sahipleri gereklilikleri, akreditasyon kurumları gereklilikleri, diğer kontrol kuruluşları gereklilikleri, denetim veya uygunsuzluk kanıtları/fotoğrafları, kartvizitler, tedarikçi benzeri otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplayabilmektedir.

  5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

  KVKK 11.maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin;
  a. İşlenip işlenmediğini öğrenme
  b. İşlenmişse bilgi talep etme
  c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
  e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
  f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
  g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
  Talep etme hakkına sahipsiniz.

  6. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi

  Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle AES Innovation’a iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusu: AES Innovation Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Adres: Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

  Mersis No.:0008146562700001

 • Çalışan Aydınlatma Metni

  AES Innovation Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket, AES Innovation), başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda, aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar kişisel verileri işlemekte ve korunması için gereken tüm idari ve teknik tedbirlerde azamî özen ve dikkati göstermektedir.1. Veri Sorumlusu
  AES Innovation olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

  2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
  İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
  • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
  • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
  • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
  • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

  İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, özellikle;

  • Personel özlük dosyasının oluşturulması
  • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmelerinin yapılması
  • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
  • Özel/Tamamlayıcı sağlık sigortası hesabının açılması, bildirimlerinin sağlanması
  • Çalışanların giriş/çıkış kayıtlarının kontrolü
  • Teşvik hesaplaması yapılması
  • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
  • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
  • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
  • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
  • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

  Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle, özellikle;

  • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
  • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi
  Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
  • Şirket çalışanlarının performanslarının/gelişimlerinin takibi ve raporlanması
  • Atama yapılan pozisyonun gerekliliklerinin kanıtlanması, onaylanması ve kalifikasyonun geliştirilmesi ve takibinin sağlanması
  • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
  • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
  • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
  • Çalışana araç tedarik edilmesi
  • Kartvizit basımının sağlanması
  • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
  • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
  • Seyahat organizasyonunun sağlanması, vize işlemleri
  • Outlook’a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
  • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
  • Şirket sosyal medya hesaplarında kurumsal etkinlikler, toplantılar vb. dahilinde bilgi ve/veya fotoğrafların paylaşılması, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
  • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
  • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
  • Memnuniyet anketi analizi yapılması

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

  3. İşlenen Kişisel Verileriniz

  AES Innovation olarak çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  Kimlik Verisi; Adı, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri No, cüzdan No, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt No, aile sıra No, sıra No, hane No, sayfa No, kayıt No, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
  İletişim Verisi; Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
  Finansal Veri; Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel/tamamlayıcı sağlık sigortası bilgileri/tutarı, Otomatik Katılım Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi bilgileri/tutarı
  Özel Nitelikli Kişisel Veri; Sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel/tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri
  Eğitim ve Kalifikasyon Verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, özgeçmiş, aldığı kurslar, katıldığı denetimler (Audit Log), SGK bilgileri, denetim raporları, referans yazıları
  Denetim Verisi; Özgeçmiş, denetim raporu, imzalanmış denetim dokümanları
  Görsel ve İşitsel Veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf

  Çalışan Performans ve Gelişim Verisi; Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile denetim kalite değerlendirme formu, performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite/planlama bilgileri
  Aile ve Yakını Verisi; Evlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası
  Çalışma Verisi; Sicil No, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik No, vergi dairesi No, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, BAĞ-KUR giriş tarihi, BAĞ-KUR sicil No, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün
  İzin Verisi; İzin kıdemi baz tarihi, izin kıdemi ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon
  Diğer; Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, stajyer durumu, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri

  4. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) gibi kamu tüzel kişileri, gibi standart sahipleri, akreditasyon kuruluşları,  diğer kontrol kuruluşları ile paylaşılabilir. Ayrıca kişisel verilerinizi;

  İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
  • Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe bürosu ile paylaşabiliyoruz.

  İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, özellikle;

  • Teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz.
  • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimi ile paylaşabiliyoruz.

  Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla, özellikle;

  • İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.

  Kalifikasyonu sağlamak amacıyla, özellikle;

  • Özgeçmişlerinizi paylaşabiliyoruz
  • Daha önce çalıştığınız yerlerden almış olduğu referans mektuplarınızı paylaşabiliyoruz
  • AES Innovation öncesi ve AES Innovation’da çalıştığı süre zarfında gittiğiniz denetimlerin Audit Logları’nı paylaşabiliyoruz
  • Talep edildiğinde geriye dönük tüm SGK hizmet dökümünüzü paylaşabiliyoruz
  • Daha önce ve AES Innovation’da katıldığınız eğitimlerin sertifikalarını, gerçekleştirdiğiniz denetimlere ait denetim raporlarını paylaşabiliyoruz

  Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle, özellikle;

  • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

  Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

  • Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz
  • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, seyahat, vize işlemleri, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konularda çalıştığımız firmalara aktarılabilmektedir

  Yurtdışı ile gerçekleşen iş ve işlemlerde;

  • Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir

  5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya iş ilanı yayınladığımız platformlar aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

  Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol ederek; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket’e ait taşıtlara yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.

  Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

  Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

  6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

  KVKK 11.maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin;
  a. İşlenip işlenmediğini öğrenme
  b. İşlenmişse bilgi talep etme
  c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
  e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
  f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
  g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

  Talep etme hakkına sahipsiniz.

  7. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi

  Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle AES Innovation’a iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusu: AES Innovation Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Adres: Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

  Mersis No.:0008146562700001

okumaya devam et

Değerlerimiz

AES Innovation olarak kurumsal felsefemizin temelini zamanında hizmet, dürüstlük, şeffaflık ve etik ilkeler yönünden en yüksek standartlara bağlı kalmak oluşturmaktadır. Ayrıca, müşterilerimizle iş ilişkilerimizi en üst seviyede tutmak, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin karşılaşabileceği sorunlara önceden hazırlıklı olmalarını sağlamak temel görevlerimiz arasındadır.Lider çözüm ortaklarımız, alanında uzman ve deneyimli profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin ulusal/uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.AmacımızAES Innovation, Gelişmiş Çözümler sunar.Bağımsızlığımız ve uzmanlığımızla Türkiye ve küresel kalite altyapısını destekliyor, hepimizin güvendiği ürün ve hizmetlerde güven ve güven yaratıyoruz.VizyonumuzBugün ve gelecekte toplum yararına mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulmasında tanınan ve saygı duyulan, güvenilir Türk akredite kuruluşu olmak.GörevimizMüşterilerimizle birlikte ve yerel düzenlemeler ve kilit paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak misyonumuz, ürün ve hizmetlerin temelini oluşturan bir güven ve güven dünyası inşa etmektir.DeğerlerimizYaptığımız her şeyde, en yüksek kalite ve hizmet seviyelerine bağlıyız. Türk Akredite Kuruluşu olarak rolümüzü yerine getirdiğimizden emin olmak için dürüstlük ve sorumlulukla çalışmaya kararlıyız. Bizim ahlakımız:
 • personelimizin ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliğini ön planda tutmak;
 • topluma hizmet etmek ve kamu yararına çalışmak;
 • akreditasyonun tüm alanlarında kaliteyi ve teknik mükemmelliği korumak;
 • çevre üzerindeki etkimizin farkında olmalı ve bunu azaltmayı hedeflemeliyiz;
 • müşteriler, paydaşlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile işbirliği içinde çalışmak;
 • uluslararası ortaklarımızla tutarlılık ve karşılıklı tanıma yaratmak;
 • bağımsız olun ve tarafsız davranın;
 • akreditasyonun sınırlarını genişletme konusunda hırslı olun;
 • kendi kendini finanse eden ve “kar amacı gütmeyen” bir temelde faaliyet gösteren;
Mümkün olan en yetkin, bilgili ve kapsamlı ulusal akreditasyon hizmetinden ulusal faydalar sağlamak için sürekli olarak yeniden yatırım yapın.Stratejik ÖnceliklerimizBu Vizyon, Misyon ve Değerleri gerçekleştirmek için beş temel stratejik önceliğe odaklanacağız:
 • Teknik uzmanlık ve hizmet alanlarında üstünlük sağlamak
 • Çevik olmak, organizasyonun uyum sağlamasını ve yenilik yapmasını sağlamak
 • Yetenek geliştirme ve bilgi oluşturma konusunda anlayışlı olmak
 • Finansal istikrar ve üretkenlik sağlamak için
 • Türkiye’nin akredite kuruluşu olarak saygı duyulmak ve tanınmak
DeğerlerimizAES Innovation’ın büyümesi ve çeşitlenmesi, uzun yıllardır faaliyetlerimizi destekleyen temel değerler üzerine inşa edilmiştir.Bu değerler şunlardır: GURUR kısaltmasını oluşturan Profesyonellik, Saygı, Dürüstlük, Adanmışlık ve Mükemmellik.Bu değerler bizi diğer organizasyonlardan ayırıyor, farklı düşünmemizi ve hareket etmemizi gerektiriyor ve bu da piyasada oldukça saygı gören, açıkça tanımlanmış bir AES İnovasyon markası ile sonuçlanıyor. Bizi bugün olduğumuz kişi yapan ve geleceğin AES Yeniliğinin temelini oluşturan DNA’mıza damgalanmıştır.Bu değerler size hitap ediyorsa, mevcut fırsatları öğrenmek için Kariyer bölümümüzü ziyaret edin.

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com