Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Tarafsızlık Beyanı

AES Innovation, hizmet veren saha denetçilerinin uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AES Innovation’ın uygunluk değerlendirme kapsamındaki muayene/ölçüm faaliyetlerinde görev alan personelin ve saha denetçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.AES Innovation bünyesinde muayene/ ölçüm faaliyetlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış denetçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.AES Innovation’in yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AES Innovation’a hizmet veren teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder. AES Innovation, güven sağlayan muayene/ölçüm hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.AES Innovation, muayene/ölçümlerinde faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan etkilenmeyeceğini beyan eder.AES Innovation ve tüm çalışanları, muayene/ölçüm faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.AES Innovation hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. AES Innovation bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhüt eder.AES Innovation tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar. AES Innovation, muayene/ölçüm hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Muayene/ölçüm faaliyetleri ilgili AES Innovation prosedürlerine göre yapılır.AES Innovation’ın iç ve dış kaynaklı tüm personeli, kendilerini veya AES Innovation’ı çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal durumu AES Innovation’a bildirirler. AES Innovation’ın tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi ya da kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, AES Innovation bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar.AES Innovation, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranacağını beyan eder. AES Innovation, faaliyetlerinde başvuru sahibi firma ve kuruluşların iç tetkikini yapmaz, muayene/ölçüm faaliyetlerinde başvuru sahibinin iç tetkiklerinde yer alan denetçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez.AES Innovation, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda muayene/ölçüm hizmeti yapmayacağını taahhüt eder.AES Innovation, muayene/ölçüm sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin AES Innovation yönetici, personel ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını taahhüt eder.AES Innovation ve üst yönetimi muayene faaliyetlerini etkileyecek şekilde çalışanlarına ve dış kaynaklı personeline baskı yapmadığını taahhüt eder.

AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Yenişehir Mah. Farabi Cad.
1. Ar-Ge Binası Kat: Zemin
No: 30/24 Yahşihan 71450
KIRIKKALE

+ (90) 850-532-71-89
info@aesinn.com

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com