Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

ADRENALIN – Veriye Dayalı Akıllı Binalar Projesi

ADRENALIN – Veriye Dayalı Akıllı Binalar

ADRENALIN, enerji kullanımını optimize edebilen veriye dayalı uygulamalar yaratarak ve uygulayarak mevcut yapı stokunun dijital dönüşümünü kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

 

Binalar, AB’deki birincil enerji talebinin %40’ından ve tepe elektrik kullanımının yüksek bir payından sorumludur; büyük kısmı ısıtma ve soğutma için. Yüksek termal ataletleri sayesinde binalar ayrıca enerji esnekliği için büyük bir potansiyele sahiptir. Şimdiye kadar, bu gizli esnekliği etkinleştirmenin zor olduğu kanıtlandı. Dijitalleşmenin önemli bir kolaylaştırıcı olduğu düşünülse de, mevcut binaların çoğunda ana enerji sayacı verilerinin mevcut olan tek veri olması ve binalar için veri hizmetlerinin geliştirilmesinin ek bilgilerin mevcudiyetine bağlı olması,  ısıtma ve soğutma için enerji kullanımının bölünmesi olarak düşünüldüğünde büyük bir sorun oluşturmaktadır.

 

ADRENALIN, kullanıcıları korurken enerji sisteminden gelen fiyat sinyallerine göre talebi otomatik olarak programlama ve ayarlama yeteneği ile esnek ısıtma ve soğutma kontrolü gibi yeni veri hizmetlerini etkinleştirecek veya iyileştirecek makine öğrenimi ve akıllı kontrol algoritmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ADRENALIN, gerçek binalardan (veri sanal alanı) geniş ve çeşitli bir ölçüm verisi havuzu toplayarak, belirli veri zorluklarına yönelik kitle kaynaklı çözümler için yarışmalar düzenleyecektir. En iyi performans gösteren çözümler, genel geçerliliklerini ve tekrarlanabilirliklerini test etmek ve gerçek yaşam performansını göstermek için ortak şirketlerin dijital platformlarında gerçek yaşam koşullarında uygulanacaktır.

 

Proje Ortakları:

  • SINTEF, Norveç (Koordinatör)
  • RISE, İsveç
  • Herrljunga Elektriska AB, İsveç
  • Akademiska Hus, İsveç
  • Güney Danimarka Üniversitesi (SDU), Danimarka
  • ReMoNi AS, Danimarka
  • NTNU, Norveç
  • IWMAC AS, Norveç
  • AES Innovation, Türkiye
  • Synavision GmbH, Almanya

Proje, yeşil enerji geçişi için dijital dönüşüm üzerine ulusötesi projeler için Ortak Çağrı 2020 (MICall20) tarafından finanse edilmektedir. Ortak Çağrıya katılan finansman ortakları, ERA-Net Akıllı Enerji Sistemlerinden (ERA-Net SES) ve Misyon İnovasyonu (MI) Girişimi’ndendir.

AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Yenişehir Mah. Farabi Cad.
1. Ar-Ge Binası Kat: Zemin
No: 30/24 Yahşihan 71450
KIRIKKALE

+ (90) 850-532-71-89
info@aesinn.com

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com