Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Yönetmelikler

Kanunlar

3065 SAYILI KDV YASASI [KANUN NUMARASI: 3065- KABUL TARİHİ: 25/10/1984-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH : 2/11/1984 SAYI : 18563]

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) [KANUN NUMARASI: 4737-KABUL TARİHİ: 9/1/2002-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH :19/1/2002 SAYI:24645]

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ: 5/12/1951-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH : 13/12/1951 SAYI : 7981]

İMAR KANUNU [KANUN NUMARASI: 3194-KABUL TARİHİ: 3/5/1985-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 9/5/1985 SAYI : 18749]

KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 4735-KABUL TARİHİ:5/1/2002-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648]

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

LAW ON AMENDMENTS ON THE LAW ON UTİLİZATİON OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR THE PURPOSE OF GENERATİNG ELEKTRİCAL ENERGY

TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ

YAPI DENETİMİ KANUNU

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

 

Bakanlar Kurulu Kararları

BAZI ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN 3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARAR
 

Tebliğler

İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK YETKİLENDİRMELER, SERTİFİKALANDIRMALAR, RAPORLAMALAR VE PROJELER KONUSUNDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMELERİ (Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin; “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9. maddesinde bahsedilmektedir.)

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

İNSAN TAŞIMAK ÜZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAŞIMA TESİSATININ RUHSATLANDIRILMASI, BAKIM VE İŞLETİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM : 2009/11)

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

YETKİLİ TEKNİK SORUMLULARIN GÖREV, YÜKÜMLÜLÜK VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
 

Yönetmelikler

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ (ESKİ)

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ (RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.06.2015 RESMİ GAZETE SAYISI: 29396)

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24) RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.07.2015 RESMİ GAZETE SAYISI: 29417 (2. MÜKERRER)

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/18) RESMİ GAZETE TARİHİ: 01.08.2016 RESMİ GAZETE SAYISI: 29788

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ: 27.01.2016 RESMİ GAZETE SAYISI: 29606

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) ESKİ (2007)

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.06.2016 RESMİ GAZETE SAYISI: 29757

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(2007)

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK ENERJİ TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ-YÜRÜLÜKTEN KALDIRILDI

ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK ENERJİSİ İMDAT GRUPLARI VE OTOPRODÜKTÖR TESİSLERİ RUHSAT YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ VE KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİNDE SUNULAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEDARİK SÜREKLİLİĞİ, TİCARİ VE TEKNİK KALİTESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 ARALIK 2014

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ-16ARALİK2009

ELEKTRİK TESİSLERİNDE EMNİYET YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2004/108/AT)

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİ-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (89/336/AT)

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK SARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT)

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)

REGULATION ON ELECTRIC POWER INSTALLATIONS

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 

Genelgeler

BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI ŞARTNAMESİ

BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI ŞARTNAMESİ
 

AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Yenişehir Mah. Farabi Cad.
1. Ar-Ge Binası Kat: Zemin
No: 30/24 Yahşihan 71450
KIRIKKALE

+ (90) 850-532-71-89
info@aesinn.com

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com