Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Ark Flash Analizi Hizmeti

Arc_Flash_Image_1

Ark Flash, bir elektrik şebekesinde kısa devre hatası meydana geldiğinde, akımın hava boyunca hareketine devam etmesi olayıdır. Ark kısa devreleri faz-faz, faz-toprak kısa devrelerinden farklı olarak havanın iyonize olması ile ortaya çıkar.

Elektrik kazalarında ölümlerin çoğu; elektrik çarpmasının değil, ark patlamasının sonucudur.

Ark Flash Analizinin temel amaçları: tehlikeyi belirlemek, sınırlamak ya da ortadan kaldırmak, uzman personeli, materyalleri ve tehlikeli alanda bulunabilecek herkesi tehlikeden korumak, ilgili koruma fonksiyonlarının  yerine getirebilmesi için giyilmesi gereken kıyafet ve ekipmanları belirlemek, orta gerilim panoları için 1 adet, AG pano grupları için 2 adet, şalter odası kapılarına yapıştırmak üzere 1 adet uygun uyarı ve bilgilendirme etiketleri hazırlamak Ark Flash Analizinin amaçları olarak sıralanabilir.

Ark flash analizi; tehlike analizi veya risk değerlendirmesi, bir ark parlamasının potansiyelini veya olay enerjisini tahmin etmek için elektrikli ekipmanı ve güç sistemlerini değerlendirmek için eğitimli bir güvenlik uzmanı tarafından yürütülen bir çalışmadır. Bu bilgiler, şirketler tarafından, çalışanları iş sorumluluklarıyla ilişkili tehlikeler konusunda etkin bir şekilde eğitmek ve bir ark parlaması olayında işçileri güvende tutmak için gerekli Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) belirlemek için kullanılabilir.

Elektrik hatalarından korunma için seçilen KKD (kişisel koruyucu donanım), mühendislik departmanımızın NFPA 70E standardına göre yaptığı Ark Flash Analizi raporuna göre belirlenmelidir. Mühendislik departmanımız ile iletişime geçmek ve talebinizi iletmek için tıklayınız.

Ark Flash Analizi Hakkında

Arc_Flash_Image_2Tesis için güç sistemi çalışması, hata akımı çalışması, ekipman değerlendirmesi, önerilen cihaz ayarlarıyla koruma cihazı koordinasyon çalışması (varsa), ark patlaması çalışması ve gerekli her türlü yorum ve tavsiyeden oluşmaktadır.

ETAP ve benzeri yazılım kullanılarak, AES Innovation tarafından sahada toplanan bilgilere dayanarak Tesis elektrik dağıtım sisteminin bir modeli oluşturulmuştur. Bu model daha sonra elektrik sistemini incelemek ve çeşitli hesaplamaları yapmak için kullanılmıştır. Hesaplamaların sonuçları bu raporda yer almaktadır.

Elektrik hatalarından korunma için seçilen KKD (kişisel koruyucu donanım), mühendislik departmanımızın NFPA 70E standardına göre yaptığı Ark Flash Analizi raporuna göre belirlenmelidir. Mühendislik departmanımız ile iletişime geçmek ve talebinizi iletmek için tıklayınız.

                              Ark Flash Analizi Kılavuzu; ark flash analizi metodolojisi ve analiz raporunun içeriğini özetlemektedir.

                              Ark-Flash-Analizi Kılavuzu_kapak

AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Yenişehir Mah. Farabi Cad.
1. Ar-Ge Binası Kat: Zemin
No: 30/24 Yahşihan 71450
KIRIKKALE

+ (90) 850-532-71-89
info@aesinn.com

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com