Skip to main content
AES Innovation TÜRKAK Akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Hedef ve Politikalar

AES Innovation olarak kurumsal felsefemizin temelini adillik, dürüstlük, şeffaflık ve etik ilkeler yönünden en yüksek standartlara bağlı kalmak oluşturmaktadır. Ayrıca, müşterilerimizle iş ilişkilerimizi en üst seviyede tutmak, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin karşılaşabileceği sorunlara önceden hazırlıklı olmalarını sağlamak temel görevlerimiz arasındadır.Uluslararası arenada lider çözüm ortaklarımız, alanında uzman ve deneyimli profesyonel denetçi ve eğitmen kadromuz ile müşterilerimizin ulusal/uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.GÜVEN Varlığımızı öne çıkaran en önemli etken adımıza ve geçmişimize duyulan güvendir. 2019 yılından bu yana iş süreçlerimizde, müşterimiz tarafında öğrendiğimiz tüm bilgilerin gizliliğini korumaya, müşterilerimizin değerlerini her türlü düşüncenin önünde tutmaya özen gösteriyoruz. Sadece müşterilerimizin değil, çalışanlarımızın da markamıza olan güvenini en yüksek seviyede koruyoruz.TARAFSIZLIK VE ŞEFFAFLIK Tarafsızlık ve Şeffaflık, benliğimizi yansıtan en önemli kavramlardır. Bu kavramları, güven ve değerler kültürü yaratmak ile ilgili bir kararlılık olarak görüyor ve tüm faaliyetlerimizde bu algımız ile hareket ediyoruz.SEKTÖREL TECRÜBE ve MESLEKİ UZMANLIK Dünya lideri global çözüm ortaklarımız, alanında uzman ve deneyimli profesyonel denetçi ve eğitmen kadromuz ile geniş faaliyet ağımıza ışık tutuyoruz.POZİTİF DİSİPLİN Disiplin anlayışımız, klasik anlayıştan uzak, gönüllü katılım esaslı, güçlü bir içsel motivasyon ve istikrarlı bir iç disiplin üzerine kurulmuştur. Kendimizi değerli hissettiğimiz ortamlarda, kurallarla kavga etmek ve bozguncu olmak istemeyiz, fikirlerimizi özgürce söyleyebilirsek uymanın zor olduğu kuralları geliştirmenin yollarını ararız, disiplini bir öz denetime dönüştürmeye çalışırız.ETİK İş etiğimizi uygulama konusunda sektörümüzde büyük bir örnek olmakta ve iş etiği konusunda yapıcı ilerlemeler göstermekteyiz. Etik anlayışımız ile ilgili temel değerlerimiz ve hedeflerimizin güncelliğini koruyor ve çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz.GÜNCELLİK Müşterilerimize çok yönlü etkin bir hizmet sunabilmek için, sektörümüz ve faaliyetlerimize yönelik gelişmeler hakkında dünyayı takip ediyor, güncel kalma istikrarımızı koruyoruz. Çalışanlarımızın yaptıkları işin inceliklerini öğrenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir iş ortamı oluşturuyoruz.

Tarafsızlık Beyanı

AES Innovation, hizmet veren saha denetçilerinin uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AES Innovation’ın uygunluk değerlendirme kapsamındaki muayene/ölçüm faaliyetlerinde görev alan personelin ve saha denetçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder. AES Innovation bünyesinde muayene/ ölçüm faaliyetlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış denetçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder. AES Innovation’in yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AES Innovation’a hizmet veren teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder. AES Innovation, güven sağlayan muayene/ölçüm hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder. AES Innovation, muayene/ölçümlerinde faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan etkilenmeyeceğini beyan eder. AES Innovation ve tüm çalışanları, muayene/ölçüm faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz. AES Innovation hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. AES Innovation bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhüt eder. AES Innovation tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar. AES Innovation, muayene/ölçüm hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Muayene/ölçüm faaliyetleri ilgili AES Innovation prosedürlerine göre yapılır. AES Innovation’ın iç ve dış kaynaklı tüm personeli, kendilerini veya AES Innovation’ı çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal durumu AES Innovation’a bildirirler. AES Innovation’ın tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi ya da kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, AES Innovation bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar. AES Innovation, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranacağını beyan eder. AES Innovation, faaliyetlerinde başvuru sahibi firma ve kuruluşların iç tetkikini yapmaz, muayene/ölçüm faaliyetlerinde başvuru sahibinin iç tetkiklerinde yer alan denetçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez. AES Innovation, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda muayene/ölçüm hizmeti yapmayacağını taahhüt eder. AES Innovation, muayene/ölçüm sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin AES Innovation yönetici, personel ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını taahhüt eder.AES Innovation ve üst yönetimi muayene faaliyetlerini etkileyecek şekilde çalışanlarına ve dış kaynaklı personeline baskı yapmadığını taahhüt eder.Emre METİN Genel Müdür

İLETİŞİM

Teknopark Ofis : Yenişehir Mah. Ulubatlı Sok. KKÜ Teknopark 1.Ar-Ge Binası No:30/24 Yahşihan / KIRIKKALE

Telefon: +90 850 532 7189

E-Posta: info@aesinn.com